Missie & Visie

Welke waarden draagt KFC Aarsele?

Zo veel mogelijk kinderen van de regio Aarsele aan het sporten, in casu voetballen te krijgen

• Een jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden, te beginnen vanaf 5 jaar

• Een goede, pedagogisch verantwoorde, voetbalopleiding aanreiken

• Het aanbieden van een positieve vrijetijdsbesteding waarbij sport en studie hand in hand gaan

• De kinderen moeten plezier beleven aan het voetbal

• Sportieve en sociale ervaringen met elkaar delen met respect voor elkaar, voor de tegenstrever (fair-play), voor de scheidsrechter en

 begeleiders

• Zich door het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal kunnen ontwikkelen

• Iedereen die graag voetbalt of aan sport doet moet de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen

• Alle leden de mogelijkheden geven om hun eigen voetbaltop te bereiken

• Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en een onderscheid te maken

 tussen recreatiegericht en doorstromingsgericht voetballen

• Aan alle aangesloten jeugdspelers wordt 50% speelgelegenheid aangeboden

• De functie van Jeugdopleiding KFC Aarsele moet gezien worden als een opleiding van eigen spelers, die op termijn een meerwaarde

 betekenen voor het eerste elftal waarbij het streven is dat 1/3 spelers van de A-kern zijn jeugdopleiding binnen KFC dient genoten te

 hebben

• Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de voetbalvereniging KFC Aarsele, zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft

 houden als speler, coach, medewerker, scheidsrechter, bestuurslid en/of supporter

• Een stevige, gezonde en stabiele vereniging mee helpen uit te bouwen

• De leden en bestuursleden moeten fier zijn om bij KFC Aarsele te horen

 Dit allemaal zijn essentiële waarden en doelstellingen die hun oorsprong vinden in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding waar de basis

 wordt gelegd voor langdurig lidmaatschap. Hierbij is het niet onbelangrijk dat de stad Tielt dit project ondersteunt en zich

  verantwoordelijk stelt voor een accommodatie die voldoet aan de hedendaagse normen.

Panathlonverklaring

• We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …

• Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport

• Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden.

   Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

Fairplay charter

Klik hier om de fairplay charter te downloaden.

Charter voor ouders

• Bij jeugdwedstrijden op verplaatsing verzamelt men aan de kantine van KFCA.

• Indien men de speler afzet aan het voetbalterrein: Wacht steeds tot het begin van een training of wedstrijd, want het kan altijd zijn dat

de training of de wedstrijd niet doorgaat (bv. in de winter).

• Uitgezonderd voor de categorieën tot en met U11 worden geen ouders geduld in de kleedkamer (voor hulp bij het aankleden).

• Persoonlijke kledij en uitrusting duidelijk naamtekenen. Geef je kinderen steeds kledij mee aangepast aan de weersomstandigheden.

• Verloren en/of achtergelaten voorwerpen worden bijgehouden. U kan steeds via een begeleider een kijkje nemen in de kantine en het

materiaalhok. Mocht je toevallig in de tas van je kind, kledij aantreffen die niet van hem/haar zijn, gelieve dit dan bij de volgende

training of wedstrijd terug mee te brengen en aan de begeleiding te geven.

• We vragen aan onze spelers sportief gedrag, maar ook de ouders kunnen voor hun kinderen het voorbeeld geven. Supporter op een

positieve manier. Steun uw zoon of dochter bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. Probeer ook regelmatig wedstrijden en/of

trainingen bij te wonen. We vragen de ouders eveneens geen kritiek te geven op de begeleiding en de scheidsrechter.

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te optimaliseren, het websitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketingdoelen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.